Säkerhet - säkra företagsdata | B3 Consulting Group

Bli kontaktadarrowIcon
SÄKERHET SOM SKYDDAR MOT DET OKÄNDA
__

Säkerhet

Stora värden står dagligen på spel för verksamheter som brister i förmåga att skydda sin verksamhet mot cybersäkerhetshot. Har du rätt säkerhetsnivå på plats för att skydda din verksamhet? Utan ett säkert skydd är organisationen sårbar. Även de bästa IT-lösningarna riskerar att haverera.

En genomtänkt strategi lägger grunden för en cybersäkerhet som klarar att skydda din digitala information. Genom att etablera ett strukturerat säkerhetsarbete kan vi rusta din organisation och skapa digital tillit. Rätt säkerhetsåtgärder möjliggör en säker, effektiv och kostnadsmedveten digitalisering.

TILLSAMMANS SKAPAR VI DINA NYA MÖJLIGHETER GENOM:
__
 • Cybersäkerhet och säkerhetsåtgärder

  Stora värden står dagligen på spel för organisationer som saknar skydd mot cybersäkerhetshot. Riktade attacker och dataintrång orsakar stora ekonomiska kostnader. Hur ser det ut hos er? Är cybersäkerhet är en strategisk fråga på högsta ledningsnivå? Vi erbjuder expertkompetens som kombinerar verksamhetskunskap med förmåga att kartlägga cybersäkerhetshot och införa säkerhetslösningar.

 • Säkerhet som strategi

  Rätt säkerhetsåtgärder skyddar IT-system och informationstillgångar mot cybersäkerhetshot. Det finns ett flertal standarder och ramverk till stöd. Vi erbjuder hjälp längs hela vägen genom att erbjuda hjälp att forma strategier som kan omsättas i operativa och taktiska insatser.

 • Informations-säkerhet

  Vi utformar och inför Ledningssystem för informationssäkerhet och tillhandahåller informationssäkerhet som skyddar din information, säkerställer kontinuitet och förhindrar åtkomst för obehöriga. Med ett riskbaserat arbetssätt kan din organisation säkerställa efterlevnad av lagar, föreskrifter och krav.

 • IT-säkerhet

  Många har utmaningar med gamla system och rutiner som inte är utformade utifrån ett säkerhetsperspektiv. En snabb övergång till moderna applikationer med integrationer till befintliga datasystem orsakar sårbarhet, nya säkerhetsluckor uppstår. Vi har kompetens som kan ge dig hjälp längs hela vägen. Från kontroller och penetrationstester till etablering och uppföljning av IT-säkerheten i din organisation.

 • Digital tillit i din digitala resa

  Genom att kombinera kunskaper om säkerhet och digitalisering kan vi erbjuda strategiska råd och lösningar för din digitala resa. Vi hjälper dig hantera identiteter och åtkomsträttigheter på ett enhetligt sätt, minska risken för dataläckage, identifiera ägarskap av risk och riskhantering och tillföra kompetens om säkerhet i SaaS, IaaS, och PaaS.

 • Säkerhet som tjänst

  Med denna tjänst hjälper dig hantera era verksamhetssystem, välja rätt risknivå utan överinvesteringar och behålla kontrollen över kostnader. Du kan även få hjälp att temporärt fylla vakanta IT-säkerhetsrelaterade roller inom organisationen.

Kontakta gärna mig för mer information

__
Kontakta gärna mig för mer information
__

Gunnar Hamberg

Gunnar Hamber

ELLER FYLL I FORMULÄRET SÅ KONTAKTAR VI DIG