Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

SÄKERHET SOM SKYDDAR MOT DET OKÄNDA

B3 Secure

Vi hjälper kunderna att hantera verksamhetsrisker, en utmaning som ökar med nya hot i omvärlden, snabbare digitalisering, ökat regulatoriskt tryck samt nya affärsmodeller.

Stora utmaningar inom Cybersäkerhet

  • Hotbilden förändras – fler attacker, mer sofistikerade angrepp
    Organisationer kan inte hålla jämna steg med ”the bad guys”. Antalet attacker ökar och blir samtidigt mer sofistikerade. Majoriteten söker extern expertis.
  • Komplexiteten i systemmiljön fortsätter att öka och attackytan blir större
    Var börjar och slutar den egna IT-miljön? Alltmer uppkopplat, mer fokus på end-points, multi-cloud, OT-miljön, automatisering, AI, ökad integration i värdekedjan.
  • Detta driver samtidigt utvecklingen av mer omfattande lagstiftning och nya regleringar
    Att navigera i djungeln av standards, ramverk och lagar (t ex ISO27001, NIST, NIS2, DORA), samtidigt som den egna cybersäkerheten behöver hanteras, är minst sagt en utmaning.
Kontakta oss formulär-bild
Redigera Lowres

Tillsammans skapar vi dina nya möjligheter genom:

Säkra dina tillgångar

Cyberattacker i omvärlden visar att organisationers fysiska och digitala tillgångar är hotade. Vi säkerställer att din verksamhets digitala tillgångar är tillgängliga och skyddade mot intrång av obehöriga. Du får hjälp att hitta rätt nivå på kontroll och åtgärder, och kan införa skydd som lever upp till lagar och regleringar. Vi hjälper till med dataskydd, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, IT-säkerhet, PAM/IAM-lösningar, PKI och certifikathantering, incidenthantering, penetrationstester och sårbarhetsanalyser m.m.

Säkerhet som strategi

Cybersäkerhetshot kan leda till stora förluster. Inte bara i pengar, utan också i kundernas förlorade förtroende. För att bygga upp en nödvändig säkerhet krävs, utöver teknisk kompetens, ett systematiskt och riskbaserat säkerhetsarbete som genomsyrar alla delar av din organisation. Vi hjälper dig att få alla bitar på plats.

Cybersäkerhet

Vi kombinerar verksamhetskunskap med förmåga att kartlägga cybersäkerhetshot och införa anpassade säkerhetslösningar. Du får också råd om preventivt arbete och hjälp att bygga upp metoder, processer och rutiner för att förebygga och upptäcka sårbarheter innan attacken blir verklighet.

Digitala identiteter

Identiteter i molnet och on-premises behöver skyddas för att säkerställa accesskontroll och autentisering. Vi tillhandahåller kompetens och tjänster för att visualisera åtkomsträttigheter via Identity Governance and Administration, och med Identity and Access Management kan vi skydda känslig data och system.

Sårbarhetsanalys

För att kunna skydda dig mot attacker måste du först veta vilka tillgångar och sårbarheter du har. Vi erbjuder sårbarhetsskanning och analys, och hjälper dig att ta fram åtgärder för att höja säkerheten.

Utbildningar

För att dina system ska vara säkra måste dina utvecklare och användare arbeta med säkerhet som ledstjärna. Med kurser och behovsanpassade utbildningar inom OWASP top 10, metoder för säker utveckling, certifikatshantering m.m. hjälper vi dig att skapa en säker miljö.

Säkerhet som tjänst

Vi hjälper dig att hantera verksamhetssystemen, välja rätt risknivå utan överinvesteringar och behålla kontrollen över kostnader. Du kan även få hjälp att temporärt fylla vakanta IT-säkerhetsrelaterade roller inom organisationen.

Dataskydd och digital tillit

Det går inte att bara lita på systemsäkerhet. Vi hjälper dig att etablera en molndesign som möjliggör hantering av känslig information i molntjänster. För kunder med högre krav på säkerhetsskydd erbjuder vi stöd för hybridlösningar och kryptering för att säkerställa tekniska och juridiska krav. Du får hjälp att identifiera ägarskap av risk och med riskhantering, vilket minskar risken för dataläckage och vi hjälper dig och dina kunder att känna er trygga med skyddet av era personuppgifter.

Nätverk och infrastruktur

Säker infrastruktur är grunden för att kunna fortsätta bygga in säkerhet i hela IT-miljön. Med tjänster för kontroll och säkerhetsåtgärder skapar vi ett skydd mot attacker riktade mot nätverk och infrastruktur, etablerar en förmåga att upptäcka och förebygga incidenter och förhindrar spridning och konsekvenser vid ett eventuellt angrepp.

Applikationssäkerhet

En snabb övergång till nya applikationer med integrationer till befintliga datasystem ökar risken för säkerhetsluckor. Vi hjälper dig med preventiva tekniker för att bygga in säkerhet i allt från stora applikationer till kombinationer av mikrotjänster. Med säker design, segmentering, "zero-trust" och automatisering av deployment kan vi hjälpa dig att bygga applikationer som du och dina kunder kan lita på.

Kontakta oss gärna för mer informatioN

VD B3 Secure

Emil Gullers

CISM, CRISC, CISA, CGEIT

Konsultchef B3 Business transformation

Gunnar Hamber

Kontakta oss