Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Erbjudande: Process Automation

Process Automation

Robotiserad processautomatisering, RPA, ger en språngbräda till digitalisering. Med RPA kan organisationer på ett agilt sätt optimera, effektivisera och transformera affärsprocesser för att vinna konkurrenskraft och leverera bättre service till kunder, medarbetare och medborgare.

Vi ser över dina processer med syftet att effektivisera arbetssätt och automatisera där det går. Med RPA finns idag nya helt nya möjligheter att automatisera och skapa värde med kort startsträcka. Vi erbjuder dig ett komplett utbud av tjänster för att stötta din organisation genom alla faser av processautomatisering.

B3 include webb
delar_q4_2019

Tillsammans skapar vi dina nya möjligheter genom:

Robotic Process Automation (RPA)

RPA gör det möjligt att träna upp virtuella medarbetate för att automatisera manuella rutiner och processer som idag utförs av medarbetare. Vi jobbar med de ledande RPA-plattformarna och kan stötta dig från de första utforskande stegen till en fullskallig utrullning av RPA inom din organisation.

Process Mining

Genom Process Mining kan vi hjälpa din organisation att på ett datadrivet sätt få insikter om verksamhetsflöden för att hitta möjligheter för att optimera och automatisera processer.

Processanalys

Genom ett systematiskt och struktuerat arbetssätt för att inventera, analysera och prioritera processer säkerställer vi att er investering i processautomatisering optimeras.

Säkerställ det nya arbetssättet

Våra erfarna förändrigsledare kan stötta din organisation för att öka medvetenheten kring automatiseringens möjligheter och utmaningar samt säkerställa den kompetensutveckling som kan krävas. Vi hjälper dig genom hela resan, från att ta fram en strategi och att därefter verkställa den inom organisationen.

Utveckling

Vi kan stötta dig genom kompletta projektåtaganden eller enskild kompetensförstärkning. Våra erfarna konsulter är certfierade inom flera av de marknadsledande plattformarna för RPA.

Drift och förvaltning

Vi ger dig stöd vid etablering av RPA-plattform, men vi kan även erbjuda RPA som molntjänst där vi hanterar hela infrastrukturen. När processer väl är automatiserade stöttar vi med support och

Kontakta gärna mig för mer information

Christian Lauritzen

Kontakta oss