Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

offentlig sektor

Smidigare och effektivare verksamhet

Kraven på effektiva digitala tjänster ökar, även inom offentlig sektor. Medborgarna förväntar sig smidiga tjänster, enkelhet i dialogen och snabb respons, oavsett om de kommunicerar med myndigheter, regioner, kommuner eller bolag och oavsett kanal. Att vara responsiv och processorienterad är avgörande.

Tillsammans med din organisation skapar vi nya möjligheter med digitalisering. Vi är väl insatta i offentliga organisationers specifika utmaningar och har lång erfarenhet av branschens förutsättningar. Vi stöttar dig med allt från att automatisera processer för snabbare medborgarservice till att säkerställa en trygg IT-säkerhet.

"om oss" bild 2 gridmodul
Bild hero "om oss"

Tillsammans skapar vi dina nya möjligheter genom:

Digitaliseringen skapar nya krav och förväntningar. För agilt arbetande organisationer innebär dessa utmaningar möjligheter, medarbetarnas potential tas tillvara och organisationen blir en attraktiv arbetsgivare. Vi hjälper dig att utveckla digitala strategier, nya tjänster, optimerade processer, och att driva agil transformation för att kontinuerligt utveckla verksamheten.

Framtidens medborgare

Medborgarna förväntar sig mer än bara självservicetjänster idag. Det handlar lika mycket om att stötta en beslutprocess och göra det enkelt - oavsett ärende. Vi hjälper dig att utforma en effektiv strategi för att möta era målgrupper i relevanta kanaler.

Inom offentlig sektor hanteras enorma mängder av data som rätt använd kan ge många fördelar. Vi hjälper dig att genomföra datadrivna förbättringsinitiativ och kan stötta hela vägen, från hantering av data till storskalig automatisering.

Förväntningarna i samhället på den offentliga sektorn höjs samtidigt som resuserna är desamma. Genom att automatisera och effektivisera de administrativa processerna skapas förutsättningar för att kunna möta efterfrågan. Låt medarbetarna ägna sig åt värdeskapande uppgifter och medborgardialog och låt robotarna ta hand om resten.

Upphandling

En väl genomförd upphandling tillgodoser verksamhetens behov. Vi hjälper din organisation med inköp av IT, varor, tjänster samt entreprenad och vi hjälper er att utveckla inköpsverksamheten. Spendanalyser, kategoristyrning, avtalsuppföljning och upphandlingsjuridik är områden där B3 tillhandahåller specialistkompetens.

Med hjälp av vår kunskap om regelverk och lagar kan vi se till att ni har rätt förutsättningar för att använda modern molnteknik på ett tryggt och säkert sätt. Och vi förflyttar er effektivt till molnet genom vårt beprövade arbetssätt.

Cyberattacker och dataintrång orsakar offentlig sektor allvarliga störningar som kostar flera miljoner varje år. Det gör cybersäkerhet till en strategisk fråga. Genom ledning, styrning och etablering av ett riskbaserat arbetssätt går det att skydda verksamheten och säkerställa efterlevnad av lagar och föreskrifter. Vi hjälper dig med rätt åtgärder för att skydda information, säkerställa kontinuitet och förhindra obehörig åtkomst.

Kontakta gärna mig för mer information

Eva Clavin

Kontakta oss