Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

industri

Industri

Industrin står både inför många utmaningar och möjligheter. Att möta en allt snabbare förändringstakt på ett agilt sätt, med konkurrens från lågkostnadsländer och ständigt ligga i digitaliseringens framkant är inte en helt enkel match. Vi stöttar dig inom industrin med effektiviering, innovation, utveckling och digitalt relationsbyggande med dina slutkunder.

Med modern teknik, effektiva arbetssätt och insikt i specifika behov för branschen utvecklar vi såväl varumärkesstärkande digitala upplevelser som effektiviseringar av interna processer. Givetvis har vi dina kunder i fokus när vi skapar nya attraktiva erbjudanden.

Gears
447_lowres

Tillsammans skapar vi dina nya möjligheter genom:

Konsumentupplevelse för industrins kunder

Fleet/Asset management stärker ditt erbjudande och ger många fördelar. Vi kombinererar våra styrkor inom User Experience, R&D och systemutveckling för att skapa en världsledande och attraktiv digital upplevelse dina kunder.

R&D

Våra vassa ingenjörer skapar elektronik och mjukvara för inbyggda system och IoT produkter. Autonoma maskiner eller robotar? Inga problem. Hos oss finns några av de vassaste Machine Learning och Robotingenjörerna på marknaden.

AI skapar nya möjligheter för industrin att optimera mer komplexa processer som t.ex. supplychain och availability. Ett annat område där AI är användbar är för prediktivt underhåll.

Traditionell projektledning har begränsningar i möjligheten att hantera osäkerhet och oplanerade förändringar under projektets livstid. Agila arbetssätt sätter fokus på dina behov och kontinuerlig förädling. Då blir det lättare att driva innovation och utveckling. Med vårt verksamhetskunnande stöttar vi er i formandet av morgondagens organisation.

Tillverkningsindustrin är ett tacksamt område för de som vill arbeta datadrivet. Analysverktyg kan hjälpa till att göra rätt inköp, att prognosticera materialåtgång och att optimera processer på detaljnivå. Vi hjälper din organisation att få ut det bästa värdet ur er data. Du får hjälp hela vägen, från datainsamling till analysverktyg och processoptimering,

Genom att utveckla administrativa robotar hjälper vi er att frigöra värdefull tid hos medarbetarna. Tid som istället kan läggas på innovation, komplexa analyser och beslutsfattande. Potentialen finns inom allt från HR, logistik och redovisning till försäljning.

Kontakta oss