Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

E-HÄLSA

Vi utvecklar vården

Tillsammans med våra uppdragsgivare utvecklar B3 svensk hälso- och sjukvård genom e-hälsa och digitalisering.

B3 har sedan många år spetskompetens och en djup branschkunskap inom vårdsektorn med nationella aktörer, regioner och privata aktörer som kunder.

Våra två specialistbolag B3 Healthcare Consulting och B3 HealthTech har flerårig kompetens av vårdens processer och dess utmaningar inom eHälsa och digitalisering. Förutom dessa specialistbolag har B3 ca 20 andra bolag som i dag stödjer aktörer inom hälso- och sjukvård. Totalt levererar B3 närmare 100 konsulter i uppdrag inom området eHälsa.

Vi erbjuder:

 • Projekt och förvaltningsledning
 • Strategiskt stöd & Förändringsledning
 • Hälsoinformatiker
 • Kravanalys och utredningar
 • Stöd för Upphandling
 • Telekom och nätverk
 • Informationssäkerhet
 • Verksamhetsutveckling & införandestöd
 • Arkitekter (EA, Information, lösning)
 • Systemutveckling & Integrationsexperter
 • Utbildning
 • Test och Testledning
Göteborg kontor
Maria Svalstedt Malmén

Tillsammans skapar vi dina nya möjligheter genom:

B3 Health helhetsåtagande

Digitalisering medför nya system där vårdsektorn har särskilda behov. Vi vet vad som krävs när det gäller säkerhet, integritet och vi är skickliga på förändringsarbete. Genom vårt helhetsåtagande får du hjälp med allt från förstudier och kravarbete till projektledning samt systemutveckling och integrationsprojekt. Med vår unika verksamhetskunskap och starka tekniska kompetens ger vi alltid dig en trygg leverans.

I en värld där samlad information, enkelhet och säkerhet är viktiga delar i patientmötet hjälper dig från målbildsarbete, utveckling, implementation och förvaltning av tjänster. Vi har lång erfarenhet från arbete med digitala tjänster inom hälso- och sjukvården.

Vårddata

Data inom vården är inte som data i andra branscher. Konfidentiell information, integritet och hög säkerhet står alltid i fokus. På B3 är vi vana att arbeta inom sektorn och vet vad som gäller. Samtidigt öppnar nya tekniker som AI och analysverktyg möjligheter som förut inte funnits. Vi hjälper din organisation att ta tillvara det stora värdet i er data.

Digitaliseringen skapar nya krav och förväntningar men möjliggör också nya lösningar. Organisationer som tar tillvara varje medarbetares potential kommer alltid ligga i framkant. Med vårt verksamhetskunnande inom vård och omsorg hjälper vi er att forma de arbetssätt som utmaningarna kräver och skapar genomförandekraft i hela organisationen.

I takt med att trycket på vården ökar växer även den administrativa arbetsbelastningen. Genom att automatisera repetitiva arbetsuppgifter frigörs värdefull tid för patientkontakt, samtidigt som risken för felaktiga underlag minskar. Vi hjälper er att utveckla flöden som ger förbättrade arbetsvillkor för medarbetarna och bättre vård för vårdtagare.

B3 Care är en flexibel, säker och heltäckande IT-lösning för privata vårdgivare. Tjänsten erbjuder bland annat central IT-drift av journalsystem och andra applikationer, support via Servicedesk och samordning genom en dedikerad kontaktperson. Miljön är speciellt anpassad efter de krav som finns inom vård och omsorg. Läs mer om tjänsten här.

Kontakta gärna mig för att prata vidare om e-hälsa och hur b3 kan hjälpa dig

Patrik Wahlberg

Kontakta oss