Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Erbjudande: Cloud

Cloud

Många organisationer har redan tagit klivet till molnet och drar nytta av fördelar som effektivare samarbetsytor, ett mer enhetligt samarbetssätt, ökad säkerhet samt lägre serverkostnader. Är det din tur nu?

Vi hjälper dig genom hela processen, från analys av verksamhetsbehov till val av tekniska lösningar – med att planera, flytta och löpande optimera. Målet är att du ska få en trygg digital plattform som lägger grunden för förbättrade och nya affärer. Med andra ord, enkel och säker styrning med rätt teknik.

Jela b3 Sund
Ronnnie och Tommy

Tillsammans skapar vi dina nya möjligheter genom:

Bestäm din målbild

En genomtänkt strategi lägger grunden för en lyckad molnresa. Det första steget på vägen handlar det om att skapa en vision, fastställa syfte, analysera förutsättningarna och skapa delaktighet din organisation.

Lift & shift

Vi lyfter den befintliga IT miljön till molnet, där vi sedan fortsätter med att föräldla tjänster för din organisation med nya funktioner inom plattformen.

Drift & support

Hos oss är din molnmiljö i trygga händer. Vi hjälper din organisation med drift och support samt en säker övervakning.

 

Räkna hem investeringen

Molnplattformen kan både öka intäkter och minska kostnader. Hur räknar du hem din investering och hur bygger du förutsättningar för nya affärer? Tillsammans tar vi fram ett Business Case för att skapa de bästa förutsättningarna.

 

Innovation & utveckling

Med en flexibel molnplattform läggs grunden för helt nya sätt att arbeta och driva innovation. Vi stöttar dig med med att både utveckla nya arbetssätt och nya digitala tjänster.

Hur förbereder du organisationen inför klivet till molnet? Vilka fallgropar bör du undvika? Ladda ner och läs mer i vår e-bok "Fem steg till en modern infrastruktur i molnet".

Kontakta gärna mig för mer information

Ola
Löwing

ola.lowing@b3.se
076-8660570

Kontakta oss