B3 Effekt

Bli kontaktadarrowIcon
B3 EFFEKT
__

Din partner för effektiv digitalisering

B3 Effekt hjälper dig inom offentlig sektor att skapa bättre medborgarservice genom upphandling av IT-lösningar och digital transformation samt strategisk rådgivning och förändringsledning.

När du behöver få det att hända

Nytänkande, erfarenhet och spetskunskap leder till framgångsrika lösningar.

B3 Effekt hjälper dig att identifiera, upphandla och införa de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna. Om du söker en samarbetspartner som förstår din verksamhet, ser nya möjligheter till förbättringar och som sätter verksamhetsnytta före häftiga lösningar är B3 Effekt rätt val. Med lång och bred erfarenhet av att upphandla och införa systemlösningar samt förbättra verksamhetsprocesser i den offentliga sektorn kan våra konsulter visa dig vägen. Målet är att vara din mest betrodda rådgivare i den digitala transformationen.

Tillsammans med dig utforskar vi alla möjligheter att skapa ökad effektivitet samt bättre processer och medborgarservice genom smart digitalisering. Med djup verksamhetsförståelse och hög kompetens inom verksamhetsutveckling, upphandling och Informationssäkerhet säkerställs förändringstålig verksamhet samt framgångsrik digital transformation.

Vi stöttar dig inom:
  • Digital transformation

    Vi hjälper dig att formulera och realisera offentlig sektors digitala resa.

  • Upphandling

    Vi hjälper dig med strategisk upphandling som bäddar för den goda affären.

  • Informationssäkerhet

    Du får hjälp att införa ett bra skydd mot bland annat angrepp, intrång, misstag och fysiska haverier

Från start till mål på offentlig sektors digitala resa

För att lyckas med digital transformation krävs ett aktivt ledarskap som kan hantera människorna, tekniken och genomförandet parallellt – hos oss finns den erfarenheten och en portfölj full av framgångsrika utvecklingsprojekt.

Vi rustar din organisation för det digitala landskapet och säkerställer att ni får effekt av ett nytt arbetssätt. Det handlar om att koppla strategi till den operativa verksamheten och få till en digital beteendeförändring i hela organisationen - tillsammans med oss utvecklar ni organisatorisk kompetens anpassad för en snabbrörlig omvärld. – Vi får det att hända!

KRISTINA RASMUSSON, REVISORSINSPEKTIONEN

Strategisk upphandling bäddar för den goda affären

B3 Effekt är ett ledande bolag inom offentlig upphandling med specialistkompetens inom IT-upphandling. Vi bistår Sveriges myndigheter genom att tillhandahålla operativt upphandlingsstöd under hela upphandlingsprocessen med behovs- och marknadsanalyser, strategisk kategoristyrning samt upphandlingsplanering.

I upphandlingsprocessen tillhandahåller vi kompetenta upphandlingsledare, kravanalytiker och upphandlingsjurister som genomför upphandlingar anpassat för kundens verksamhet.

Genom kvalitetssäkrat metodstyrt arbete och kompetenta konsulter åstadkommer vi mycket goda resultat och kundvärde som bidrar till nöjda kunder.

Säkerhet som grund för verksamhetens nytta

Utan ett starkt och modernt IT-försvar och säkra processer för informationshanteringen riskerar även de bästa IT-lösningarna att haverera. Informationssäkerheten är idag den viktigaste byggstenen i ett IT-system. Det är därför även ett av de mest prioriterade områdena i en upphandlings kravspecifikationer.

Det strategiska arbetet med informationssäkerheten utgår från verksamhetens förutsättningar, informationstillgångar, processer, behov, mål och prioriteringar. Det handlar bland annat om att identifiera tillgångar, risker och hot samt att anpassa säkerheten utifrån en acceptabel risknivå.

Med expertkunskap och avancerade analysverktyg hjälper våra säkerhetskonsulter dig att säkerställa att juridiska krav efterlevs. Du får också hjälp att införa ett bra skydd mot bland annat angrepp, intrång, misstag och fysiska haverier. Men informationssäkerhet består inte bara av hårdvaror, säkerhetsrutiner, kontroller och uppföljande åtgärder. För att uppnå maximalt skydd stöttar vi dig även i att utbilda medarbetarna och beslutsfattare i arbetet med att skapa hållbara säkerhetsprocesser

Ständig uppdatering av behoven

Vi håller koll på behoven på marknaden tillsammans med våra kunder. Det gör vi bland annat genom vår Digitala Barometer

INTERVJU
__

Möt vår stjärna Jonathan Sobin

INSPIRERAS AV HUR ANDRA HAR GJORT
__
KONTAKTA GÄRNA MIG FÖR MER INFORMATION
__
Siv
Selva