Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

B3s digitala barometer

Digital barometer

Digitaliseringens effekter och utmaningar

En studie baserad på intervjuer med CDO, CIO och VD i ett tjugotal medelstora svenska företag, myndigheter och kommuner.

Ett ständigt förändringstryck

B3 Consulting Group har genomfört en studie på temat digitaliseringens effekter och utmaningar för att fånga upp framgångsexempel och erfarenheter från ett antal företag och offentliga verksamheter. Resultatet presenteras i B3 digitala barometer 2020.

Starka drivkrafter för förändring

I både privat och offentlig verksamhet ställs allt högre krav på en hög förändrings- och innovationstakt. Hållbarhet och samhällsansvar är ofta en väsentlig del av målbilden. Detta ställer i sin tur nya krav på ett ledarskap som stöttar och uppmuntrar till förändring och en kultur där ledare och medarbetare vågar, och tillåts, driva förändring utan en exakt bild av slutmålet.

Det höga förändringstrycket med allt kortare tid för att uppnå resultat leder till nya förväntningar på styrning och ledning. Personer i ledningsroller måste ha en bättre förståelse för vad en digital förändringsresa innebär, hur den ska drivas och framförallt varför det inte går att låta bli att genomföra den.

Aktivt och systematiskt arbete krävs för att lyckas

Organisationen måste jobba aktivt med den digitala omställningen, från ledningsnivå och ut i verksamheten. Det är viktigt att ta fram en strategi som tar vara på digitaliseringens möjligheter och integrera med den övergripande strategin. Det handlar om att fatta skarpa beslut och genomföra tydliga förändringar i organisation, arbetssätt, informationshantering och informationssäkerhet. Därtill är det viktigt att ha ett stort fokus på innovation och lyhördhet för vad kunder och invånare behöver. Ett systematiskt arbete med förändringsledning är centralt för att nå full effekt i den digitala omställningen.

 

Dela caset

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon

Kontakta oss