Delårsrapport Q3 2020

Bli kontaktadarrowIcon
NYHET 5 NOVEMBER 2020
__

B3 delårsrapport Q3 2020: Fortsatt förbättrat resultat

I konsultbranschen tyngs tredje kvartalet av semestrar, i år även av global pandemi och ekonomisk recession. Trots dessa omständigheter blir tredje kvartalet 2020 B3 Consulting Groups 68:e vinstgivande kvartal i rad sedan starten, och med en resultatförbättring på 34 procent, jämfört med samma period ifjol.

Tredje kvartalet, juli – september 2020
-Omsättningen uppgår till 163,5 (176,6) MSEK
-Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 7,5 (5,6) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 4,6 (3,2) procent
-Resultat efter skatt uppgår till 4,2 (2,5) MSEK

Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 0,45 (0,10) SEK För mer information och detaljerat resultat hänvisas till bifogad delårsrapport. Den återfinns även på B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer.

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer. Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor via webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se

För ytterligare information kontakta:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Annette Björklund, Investor Relations, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3.se

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 08.00 CET.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!