Delårsrapport Q1 2021

Bli kontaktadarrowIcon
NYHET 7 MAJ 2021
__

Återhämtning påbörjad – successivt allt bättre kundmarknad

Ett rörelseresultat på 11,8 MSEK och en lönsamhet på 5,2 procent är otillfredsställande. Samtidigt innebär det dock att B3 Consulting Group AB (publ) fördubblar resultatet mot föregående kvartal. Därmed tas ett kliv framåt från resultatsvackan under hösten och vintern, till följd av utmaningar med en pandemi- och recessionsdrabbad kundbas.

Första kvartalet, januari – mars 2021

  • Omsättningen uppgår till 227,8 (247,8) MSEK
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 11,8 (19,4) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 5,2 (7,8) procent
  • Resultat efter skatt uppgår till 7,5 (13,2) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgår till 0,71 (1,34) SEK
  • Covid-19-pandemin har påverkat verksamheten negativt och innebär fortsatt osäkerhet framåt

För mer information och detaljerat resultat hänvisas delårsrapporten via denna länk. Den återfinns även på B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer.

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer. Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor via webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se

För ytterligare information kontakta:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Annette Björklund, Investor Relations, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3.se

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!