Koncept för framtidens vård

Bli kontaktadarrowIcon
CASE
__

Hitta och jämför vård hos 1177 Vårdguiden

Vart ska du vända dig för läkarbesök? Vilket utbud finns på din närmsta vårdcentral och vilka öppetider gäller? På 1177.se kan du hitta kontaktuppgifter, öppettider och e-tjänster hos vårdmottagningar och tandvårdsmottagningar i hela landet. B3 Alenio har i roller som strateg och projektledare bidragit till att utveckla tjänsten.

Ett nytt koncept för framtidens vård

Med tjänsten “Hitta och Jämför Vård” på 1177 Vårdguiden kan användarna söka och jämföra kvalitetssäkrad information om landets ca 20 000 vårdmottagningar. B3 Alenio har i roller som strateg och projektledare tagit fram en långsiktig strategi och koncept för tjänsten, inklusive framtida roll, målbild och organisation.

Alenio är ett företag med stor digital kompetens och moderna arbetsmetoder som präglas av lyhördhet, professionalism och ödmjukhet.

__
ANETTE THALEN, TIDIGARE ENHETSCHEF UTVECKLING OCH DESIGN - STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING (NU REGION STOCKHOLM)

I de efterföljande projekten, som framgångsrikt levererat enligt den uppsatta målbilden, har B3 Alenio haft fortsatt ansvar för projektledning och produktägarskap. E-hälsoområdet är en mycket komplex miljö som ställer stora krav på bl.a. förankring och förståelse för de 20 regionernas olika verksamheter och utmaningar.

B3 Alenios uppdrag

  • Digital strategi
  • Konceptuell idé för kundresan
  • Genomförandeplan för projekt och tydlig målbild
  • Agil projektledning och beställarstöd
KONTAKTA GÄRNA MIG FÖR MER INFORMATION
__
Fredrik
Dolléus
INSPIRERAS AV HUR ANDRA HAR GJORT
__
Står du inför liknande utmaningar? Låt oss prata vidare!