Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

case

Skolverket

Säkrare digitala nationella prov

B3 hjälper Skolverket att kvalitetssäkra säkerheten vid digitaliseringen av de nationella proven genom konsulter med spetskompetens inom IT-säkerhet. I uppdraget ingår även validering att Skolverket lever upp till rådande lagkrav. Ett spännande projekt där digitaliseringen skapar många nya möjligheter.

2017 tog regeringen beslut om att digitalisera de nationella proven och gav uppdraget till Skolverket. Syftet är att öka likvärdighet vid bedömning av proven, öka tillgängligheten samt att kunna hantera proven mer effektivt. Införandet av digitala nationella prov kommer att ske stegvis med start år 2024 och berör tusentals skolor med hundratusentals elever runt om i landet.

Arbetet med att digitalisera proven pågår i ett omfattande projekt där säkerhet står i fokus. Det handlar om att se till att systemen som innehåller personuppgifter om såväl lärare som barn är skyddade mot intrång, men även att skydda mot störningsattacker och fusk. Detta kräver hög säkerhet på själva IT-systemen samt säkra processer och rutiner så att ingen obehörig kan få access till systemen.

B3 stöttar Skolverket med spetskompetens inom IT-säkerhet för att upptäcka sårbarheter i system, nätverk och processer som behöver hanteras och säkerställa att leverantörer uppfyller rådande säkerhetskrav m.m. Därtill samarbetar B3 med Skolverket inom flera områden, bland annat med ett övergripande säkerhetsarbete för att hjälpa Skolverket att kunna följa de nya författningskraven från MSB.

Skolverket driver arbetet med att utveckla provtjänsten. Skolorna behöver också förbereda sig genom att ha digital kompetens och utrustning på plats. Försöksverksamhet pågår med ett hundratal skolor för är att eliminera de största hindren och underlätta införandet. Från och med hösten 2020 pågår även användartester där elever testar provplattformens funktionalitet för att identifiera förbättringsmöjligheter i användargränssnittet.

— Att få vara med och bidra till digitaliseringen av de nationella proven är mycket intressant. Framför allt är det givande att se hur digitaliserade prov underlättar för elever som behöver extra stöd, exempelvis genom en så enkel sak som att kunna ändra bakgrundsfärg. Det är ett spännande projekt med många intressenter och vi har ett mycket bra samarbete med Skolverket, säger Jenny Dybedahl, säkerhetsexpert på B3 Init.


Dela caset

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon

Kontakta oss