Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

case

Case Research Aid

Effektivare forskningsadministration på KI med ResearchAid

B3 har, i samarbete med forskare från Karolinska Institutet, effektiviserat forskningsadministrationen för några av världens största studier av inflammatoriska sjukdomar. Arbetet har resulterat i en helt ny plattform kallad ResearchAid, baserad på Microsoft Dynamics 365.

Forskningsdatainsamling och studieadministration har länge hänvisats till enklare databaser eller till och med egendesignade Excellösningar som därefter behövt samköras manuellt med ökad risk för fel och dubbelarbete. Med ResearchAid på plats blir studiehanteringen systematiserad och sammanhållen, med ökad datasäkerhet och datakvalitet som resultat, och en väsentligt effektivare arbetsdag för forskningsadministrationen.


Vår arbetsvardag har fullständigt förändrats med ResearchAid. Vi vet att vi kan lita på systemet och det har frigjort dyrbar tid vi nu kan lägga på annat.

Lars Alfredsson, Senior Professor

ResearchAid är tillgängligt på olika enheter och flera användare kan vara aktiva samtidigt, vilket gör att datainmatning, kvalitetssäkring och datauttag kan ske parallellt. Även identifikationen av slumpmässigt valda referenspersoner har underlättats i ResearchAid. Uttagskriterierna anges initialt och uttaget sker därefter helt automatiskt genom integration mot Skatteverket. Systemets automatik för kommande utskick till patienter, provtagning och påminnelser har underlättat arbetsbördan avsevärt.

För forskarteamet blir datainsamlingen både kostnadseffektivare och tillförlitligare och gör sammanställning och rapportering lättare, bl.a. genom att tillhandahålla aktivitetsloggar kring bakomliggande processer. ResearchAid är byggt och uppdateras kontinuerligt för att leva upp till kraven inom GDPR. Sammantaget har det skett en effektivisering av hela studieadministrationskedjan, vilket har lett till en kraftigt minskad tidsåtgång.

ResearchAid har snabbt blivit mycket uppskattat och i nästa steg bygger nu B3 Dynamics vidare på plattformen för att den ska kunna användas bredare, även inom andra forskningsområden.

— Vi ser att det finns en stor efterfrågan inom forskningsvärlden av att kunna effektivisera arbetet och få en kostnadseffektivare och säkrare plattform för datainsamling och kommunikationen med studiedeltagarna. Nu tar vi ResearchAid vidare till nästa nivå och utvecklar systemet för flera användare, ett arbete som görs i nära samarbete med Senior Professor Lars Alfredsson, berättar Mattias Starck, projektledare på B3.

— Vår arbetsvardag har fullständigt förändrats med ResearchAid. Inom forskningsadministration behöver vi ha maximal kontroll på all deltagarinteraktion samt den data vi samlar in. Alla arbetsmoment behöver vara dokumenterade. Det är A och O med säkerhet och datakvalitet, för såväl våra deltagare och forskare som för forskningen i sig. Tidigare fick vi lägga mycket tid på många väldigt tidsödande moment kring att t.ex. identifiera kontrollpersoner samt hålla koll på vem som ska ha nästa påminnelse. Den arbetsuppgiften har helt försvunnit med automatiken i ResearchAid. Vi vet att vi kan lita systemet och det har frigjort dyrbar tid vi nu kan lägga på annat, säger Lars Alfredsson.

Dela caset

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon

Kontakta oss