Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

case

Case Revisorsinspektionen

Revisorsinspektionen digitala förändringsresa

När Revisorsinspektionen ville bli en modern digital myndighet valde de att börja med ett vitt blad. Ett viktigt mål var att modernisera arbetssättet och bli en mer digital arbetsplats för medarbetarna. B3 Effekt har stöttat Revisorsinspektionen hela vägen, från strategi till upphandling och genomförande.

Revisorsinspektionen är regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och revision och ska säkerställa att det finns tillräckligt med revisorer i näringsliv och företag samt att revisionen håller hög kvalitet. Myndigheten har funnits sedan 1995 och har under de senaste åren gjort en omfattande förändringsresa mot att bli en modern, digital myndighet.


Konsulterna är kunniga, professionella och engagerade. De kan vår sektor och anstränger sig verkligen för att åstadkomma bästa resultat.

KRISTINA RASMUSSON, ADMINISTRATIV CHEF FÖR REVISORSINSPEKTIONEN.

Revisorsinspektionen kontaktade B3 Sentensia med ett initialt uppdrag att formulera en IT-strategi. Organisationens behov kartlades och ledningspersoner intervjuades, vilket lade grunden för en handlingsplan. Därefter fick B3 Effekt fortsatt förtroende och stöttade myndigheten i arbetet med att upphandla och implementera en ny webbplats, ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, samt en ny partner för IT-drift. Flera olika konsulter från B3 har samarbetat med Revisorsinspektionen och tillfört kompetens inom olika frågor.

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete med B3 Sentensia. Konsulterna är kunniga, professionella och engagerade. De kan vår sektor och anstränger sig verkligen för att åstadkomma bästa resultat. Alla har passat våra behov väldigt bra, säger Kristina Rasmusson, Administrativ chef för Revisorsinspektionen.

Ett viktigt syfte med arbetet var effektivisera medarbetarnas arbetssätt och handläggningsprocessen för olika ärenden samt att lyfta den digitala kompetensen hos hela myndigheten. Revisorsinspektionen ville också möta ökade externa krav på digitala tjänster samt att bli en modern arbetsplats.

– Med ett nytt system på plats, nya datorer och bra digitala hjälpmedel är medarbetarna väldigt positiva, vilket naturligtvis känns väldigt roligt. Förändringsarbetet har även gett besparingar och lett till snabbare handläggning av ärenden. Det blir i sin tur en positiv kvalitetshöjning för branschen när vi kan ge hjälp och service snabbare, tillägger Kristina Rasmusson.

– Det har verkligen varit spännande att följa Revisorsinspektionens utveckling. Det är en liten myndighet med mycket engagerade medarbetare men med begränsade resurser att driva ett förändringsarbete av denna storleken. Under resan har vi kunnat se hur de har stärkt sin kompetens, fått större muskler och bättre självförtroende. Det är verkligen roligt, säger Tord Schultz, B3 Effekt.

Dela caset

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon

Kontakta oss