Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

case

Digitaliserad_psa

B3 hjälper Sveriges regioner att jobba smartare tillsammans

Nio regioner från Västerbotten till Blekinge går ihop i det så kallade SUSSA-samarbetet och tar fram en gemensam strategi för att bättre möta de krav och behov som finns i vården idag. Målet är även att säkerställa en effektiv och säker utveckling av framtidens vårdinformationsstöd i takt med digitaliseringen av samhället. B3 projektleder arbetet.

Fragmenterade IT-lösningar byggda med omodern teknik. Frustration hos sjukvårdsvårdspersonalen med svårigheter att följa patientens väg genom vården och att hitta tidigare information. Avsaknad av stöd för kommunikation med invånare och patienter. Brist på stöd för mobila lösningar.

Så såg läget ut då de ursprungligen fem regionerna från Västerbotten i norr till Blekinge i söder enades om att gemensamt ta fram en strategi för att bättre möta de krav och behov som finns i vården. Målet var också att säkerställa en effektiv och säker utveckling av framtidens vårdinformationsstöd, som går i takt med digitaliseringen av samhället. Under arbetets gång har ytterligare fyra landsting anslutit sig till samarbetet, som nu omfattar totalt en fjärdedel av Sveriges befolkning.


Vi skapar synergier och möjliggör kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte när vi arbetar tillsammans. I uppdraget gällande nytt vårdinformationsstöd har konsulterna från B3 haft ledande uppdrag som programledare och biträdande programledare.

ULRIKA LANDSTRÖM, DIGITALISERINGSCHEF I REGION ÖREBRO LÄN

År 2014 fick B3 Healthcare Consulting uppdraget att leda strategiarbetet och Marie Häggström, sjuksköterska och beteendevetare i grunden samt med 22 års erfarenhet av att arbeta med digitalisering av vården, utsågs till programledare. Arbetet avslutades framgångsrikt 2018 och har nu övergått i en implementeringsfas.

– Det har varit både utmanande och stimulerande att få till ett samarbete som faktiskt är unikt i Sverige där så många ska enas. Men grunden för att lyckas har hela tiden funnits där eftersom alla inser att framtiden kräver att vi jobbar smartare och att vi blir starkare tillsammans, säger Marie Häggström.

Enligt Ulrika Landström, Digitaliseringschef i Region Örebro län och ordförande i styrgruppen för SUSSA-samverkan handlar det om ett unikt samarbete i Sverige som gynnar allmänhet, patienter och medarbetare.

– Vi skapar synergier och möjliggör kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte när vi arbetar tillsammans. I uppdraget gällande nytt vårdinformationsstöd har konsulterna från B3 haft ledande uppdrag som programledare och biträdande programledare, kommenterar hon.


Dela caset

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon
Annette Healthcare

KONTAKTA MIG GÄRNA FÖR MER INFORMATION

Annette Mårbrink

Kontakta oss