Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

case

Karolinska entre

Ledningssystem skyddar patienternas integritet

Patienternas integritet i fokus när Karolinska Sjukhuset införde ledningssystem för Informationssäkerhet

Att skydda känslig information och sätta patienternas säkerhet i första hand är av yttersta vikt för Karolinska Universitetssjukhuset, ett av Nordens största universitetssjukhus för vård. Mängder av data registreras dagligen i journaler och system som inte ska hamna i fel händer. Mot bakgrund av detta har Karolinska infört ett ledningssystem för informationssäkerhet. B3 Sentensia stöttade Karolinska på resan med vägledning, samordning och koordinering av säkerhetsarbetet.

Alla som arbetar på Karolinska är ansvariga för att skydda sjukhusets information och patienternas integritet i sitt dagliga arbete. Behovet och vikten av säkerhet ökar hela tiden i takt med att samhället förändras. Tidigare saknades dock processer och ett enhetligt arbetssätt på Karolinska. Det fanns ett behov av att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet, LIS.

LIS består av policies, riktlinjer, instruktioner, anvisningar, rutiner, processer och tillhörande resurser som lägger grunden för att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i en organisation. B3 Sentensia fick förtroendet att etablera ledningssystemet och bygga upp en organisation för informationssäkerhet på Karolinska. En informationssäkerhetssamordnare tillsattes därefter för att fortsätta leda och vidareutveckla ledningssystemet på Karolinska.

*B3 Sentensia har gått samman med B3 Ledning och har bytt namn till B3 Effekt.

B3 Sentensia har rott liknande projekt i land för andra organisationer. Att de dessutom har stor erfarenhet från uppdrag inom Stockholms läns landsting vägde också tungt vid vårt val. B3s konsulter har lång erfarenhet av informationssäkerhetsarbete och har även det kontaktnät som krävdes för att lyckas med en uppgift som denna.

MARKUS EKBÄCK, TIDIGARE INFORMATIONSSÄKERHETSSAMORDNARE PÅ KAROLINSKA

Karolinska påbörjade införandet av LIS 2013. Resan var lång och komplex då organisationen är mycket omfattande med 15 000 medarbetare och ett 70-tal verksamheter. Målbilden sedan start har varit att sätta patienten först, att säkerställa tillgänglighet, kvalitet och säkerhet samt att vara en förebild inom forskning, utveckling och utbildning.


Dela caset

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon

Kontakta oss