Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

case

Case Sveaskog

Kartan i centrum i Sveaskogs nya fastighetssystem

B3 utvecklar nytt fastighetssystem åt Sveriges största skogsägare.

Sveaskog är landets största skogsägare med närmare 4 miljoner hektar mark, vilket omfattar 14% av den svenska skogsmarken. Det är väldigt mycket mark fördelat på ett stort antal fastigheter att hantera och det krävs bra system för att hålla ihop alla moment vid t.ex. fastighetsaffärer och markupplåtelser. Med syftet att effektivisera och modernisera arbetet har B3 deltagit i ett projekt för att bygga ett nytt system för Sveaskog där fastighetsdata kopplats direkt ihop med kartor över mark- och fastighetsinnehavet och samlar allt arbete i ett och samma system.


Sveaskog screen

Ett stort och viktigt projekt för Sveaskog som resulterade i ett modernt framtidssäkrat system som möter de krav man kan ställa idag.

ANNA GRANLUND, CHEF PROJEKT OCH FÖRVALTNING SVEASKOG

Sveaskog genomför ett stort antal affärer varje år med att köpa och sälja skog eller upplåta mark för exempelvis vindkraft, hantera intrång m.m. Arbetet involverar många personer som dagligen arbetar med allt från köp och försäljning till ekonomisk redovisning och fastighetsdeklarationer. Tidigare arbetade medarbetarna i två olika system varav ett hanterade kartor för precisering av skogsmark och redovisning av bolagets fastighetsindelningen. Det andra systemet innehöll all fastighetsdata inklusive anläggningsregister och taxeringsdata. Dubbla system skapade en hel del administration och merarbete. Dessutom var systemen föråldrade. Med syfte att effektivisera hanteringen av fastighetsaffärerna och få ett smidigare arbetsflöde påbörjades byggandet av ett nytt system med sikte på att få ihop hela processen på en och samma plattform.

B3 har samarbetet med Sveaskog i närmare 10 år, bland annat med förvaltningen av tidigare system, och fick nu förtroendet att kliva in och inta de flesta rollerna i projektet, exempelvis som projektledare, utvecklare och kravhanterare. Systemet började byggas från grunden i ett agilt projekt och med en webbaserad plattform byggd på .net och SQL Server. Systemet lanserades under 2018 och B3 arbetar nu vidare med förvaltning och vidareutveckling av systemet.

– Ett stort och viktigt projekt för Sveaskog som resulterade i ett modernt framtidssäkrat system som möter de krav man kan ställa idag. B3 har varit en viktig förvaltningspartner till Sveaskog under många år och hade både den verksamhetskunskap och den teknikkompetens som vi behövde för att lyckas med projektet. Att B3 var med i projektet gjorde övergången till förvaltningsansvaret smidigt, berättar Anna Granlund, Chef Projekt och Förvaltning på Sveaskog.

Med det nya systemet Fakta på plats kan nu allt arbete vid köp och försäljning av fast egendom göras med ett och samma verktyg när kartor och fastighetsinformation samlats. Det gör det både smidigare och snabbare att få fram underlag vid affärer vilket i sin tur spar mycket resurser. Det nya systemet har också moderniserat arbetssättet och tagit bort personberoendet som fanns vid vissa moment i tidigare system.

Användarna är mycket positiva och talar om ett smidigare arbetssätt som effektiviserar deras arbete. Även om kartfunktionerna har blivit något förenklade med det nya systemet så har kartorna blivit lättare för alla att ta del av. Medarbetare som tidigare inte hade tillgång till kartor, till exempel ekonomerna, kan nu direkt se var i Sverige som affären gjorts när den ska bokföras. Nu har Sveaskog ett modernt system som stöder verksamheten och ligger till grund för många framtida fastighetsaffärer.

Ett redan mycket bra samarbete mellan B3 och Sveaskog har förstärkts ytterligare i och med utvecklingen och nu förvaltningen av Fakta. Lyhördhet, hög kompetens och ansvarstagande får vi av B3 och vi ser fram emot ett fortsatt utmärkt samarbete många år framöver.

ANNA GRANLUND, CHEF PROJEKT OCH FÖRVALTNING SVEASKOG

Dela caset

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon

OM SVEASKOG

Sveaskogs kärnverksamhet är att bruka skogen och sälja timmer och massaved samt biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. www.sveaskog.se Länk till annan webbplats.

Olov-Leijonborg

VD B3 Commit

Olov Leijonborg

olov.leijonborg@b3.se
070 714 00 67

Kontakta oss