Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

case

Suicide zero

Nytt digitalt arbetssätt för Suicide Zero

B3 hjälper Suicide Zero på resan mot ett effektivt arbetssätt med en modern plattform.

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige med visionen om ett samhälle utan självmord. Engagemanget inom organisationen är stort med många eldsjälar som jobbar hårt och brinner för sitt uppdrag, men det saknades ett enhetligt arbetssätt. B3 hjälper Suicide Zero på resan mot ett effektivt arbetssätt med en modern plattform.


B3 hjälper oss som är en ideell och ganska liten organisation med IT-lösningar som gör att vi kan arbeta effektivt och med hög säkerhet. Både kompetensen och engagemanget hos B3 är stort och vi uppskattar såväl det dagliga som det ibland mer strategiska samarbetet.

ANNA-MARIA BROMAN-EK, VERKSAMHETSANSVARIG PÅ SUICIDE ZERO

Varje år tar omkring 1 500 personer i Sverige sitt liv. Självmorden är ett samhällsproblem som kräver stora insatser, men de allra flesta kan räddas med rätt hjälp. Suicide Zero är en ideell organisation som jobbar med att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Organisationen har både anställda medarbetare och en styrelse samt många volontärer runt om i landet. Engagemanget hos alla är mycket stort, däremot saknades ett effektivt arbetssätt. Medarbetarna satt i olika miljöer med olika system där dokument mailades utan en gemensam lagringsyta. Mycket av arbetet gjordes även manuellt. Det fanns ett stort behov av att effektivisera arbetssättet och samverka på en gemensam digital plattform.

B3 anlitades för att hjälpa Suicide Zero att effektivisera IT-miljön och skapa enhetliga arbetsmetoder. Efter initiala kartläggningar och analyser av arbetssätt och teknisk miljö hölls inspirationsworkshops där medarbetarna fick lära sig mer om samarbetsmöjligheterna och digitala lagringsytor i Office365. Därefter startade utbildning och anpassning av systemen och B3 tog även fram en ny IT-policy och IT-strategi för Suicide Zero.

Från att ha arbetat på sina egna lokala klienter och genomfört arbetet till stor del manuellt kunde Suicide Zero nu samarbeta i Microsoft Teams, spara och arbeta med dokument i OneDrive och Sharepoint. B3 har stöttat Suicide Zero längs hela resan, från inledande nulägesanalys och förstudier till införande och utbildning. Därutöver har B3 även kunnat stötta Suicide Zero med nätverk och säkerhet.

Det nya arbetssättet har tagits emot mycket väl bland medarbetarna som talar om ett förenklat arbetssätt som frigör mycket tid och ger bättre möjlighet att samarbeta och dela information. Därtill har säkerheten ökat med den gemensamma lagringsytan, enhetliga riktlinjer och incidenthantering.

Dela caset

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon

Kontakta oss