Offentliga Sverige - B3 har kompetensen för din bransch

Bli kontaktadarrowIcon
OFFENTLIGA SVERIGE
__

Smidigare och effektivare verksamhet

Digitaliseringsvågen är fortsatt stark inom myndigheter och kommuner. Vi hjälper dig att identifiera och realisera positiva nyttoeffekter.

Nyttja digitaliseringens kraft

De ökade kraven på effektivitet och kundservice växer dag för dag. Precis som det privata näringslivet har det publika Sverige sina specifika krav och utmaningar.

Digitalisering handlar om teknik. Men inte bara tekniska lösningar. Våra konsulter har en bred erfarenhet av att driva framgångsrika förändringsprojekt inom den offentliga sektorn. Därför kan vi hjälpa dig i hela processen, från analys och strategi till utvecklingsarbete och förändringsledning. Nyckelorden är nära samarbete med verksamheten, beprövade modeller och metoder samt respekt för processer och beslutsvägar.

Inom B3 finns en gedigen erfarehet av att arbeta inom offentlig sektor och vi har även ett specialistbolag med expertkunskap inom området, B3 Effekt.

Vi stöttar dig hela vägen med bland annat:
 • Digital transformation

  Du får hjälp genom hela processen, från analys och strategi till utveckling, införande och nyttorealisering.

 • Ledning & styrning

  Vi hjälper dig att utforma en styr- och ledningsmodell som är anpassad för det digitala landskapet. Samverkan, samordning, kloka investeringar och uppföljning är centrala begrepp.

 • Upphandling

  Vi leder dig genom hela upphandlingen. Från strategi och analys, kravställning och utformning av upphandlingsdokument, till annonsering, utvärdering, förhandling, avtalsteckning och uppföljning.

 • Informationssäkerhet

  Genom ledning och styrning av informationssäkerheten får du hjälp att skapa en bra grund för digital transformation och upphandling.

INSPIRERAS AV HUR ANDRA HAR GJORT
__
Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!