Industri - B3 har kompetensen för din bransch

Bli kontaktadarrowIcon
INDUSTRI
__

Är du redo för den fjärde industriella revolutionen?

Svensk industri driver idag en digitalisering av tillverkningsprocesserna, produkterna och även kunddialogerna. AI, robotisering, IoT och molnet är delar av den teknologi som skapar helt nya möjligheter för din verksamhet. Är du med på resan?

Industrin - en mjukvarubransch

IT har länge varit centralt inom industrin. Nu införs en ny generation teknik som skapar revolutionerande möjligheter med avancerad informationsteknik genom produkternas hela livscykel. Det kallas ofta Industri 4.0 och innebär ökade insikter inom tillverkningsprocesserna, stora kostnadsbesparingar, snabbare time-to-market och helt nya möjligheter till dialog med kunderna.

Att lyckas med denna förändring blir en nyckelfaktor för att lyckas ligga steget före dina konkurrenter. Både för att blir mer kostnadseffektiv och för att skapa nya och större intäkter.

Mycket handlar om att du kan digitalisera och automatisera tillverkningen för att få en större flexibilitet, högre kvalitet och kortare ledtider. Men det handlar också om en ny datadriven kunddialog där du skapar mätbarhet i allt du gör. Ett exempel kan vara att du genom att återföra information om hur produkterna används. Du får snabbare input och feedback, bättre insikt om kunderna och produkternas användning och ger möjligheter till nya affärsmodeller där nya tjänster skapar både ökade marginaler och ökad lojalitet. Är ditt företag med på resan?

Vi stöttar dig hela vägen med bland annat:
 • Digitala tjänster

  Det handlar om tjänstefiering med nya affärsmodeller, sensorer, produkter som finns både digitalt och i den fysiska världen. Vi hjälper dig att utveckla nya möjligheter.

 • Produkter med kod i

  Med digitaliseringen blir produkterna mer och mer styrda av inbäddade system och produktutveckling blir mer och mer systemutveckling. Du får hjälp att ta tillvara på möjligheterna.

 • B2B till B2B2C

  Nya insikter behövs när du ska gå direkt till konsument. Få inblick i en ny marknadsfunktion, konsumenter, kundupplevelse, erfarenheter från handel, relation med slutkund, e-handel, service.

 • Medarbetarna

  Bra IT-tjänster gör dig till en attraktiv arbetsgivare i jakten på talanger. Du får hjälp med att skapa den digitala arbetsplatsen som skapar frihet och gör det enkelt att vara medarbetare.

 • B3 Cloud

  Säkra och bra molntjänster är en grundförutsättning för att lyckas med allt det andra. Du får hjälp längs hela resan till molnet samt med säkerhet och att skapa flexibilitet.

INSPIRERAS AV HUR ANDRA HAR GJORT
__
Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!